a light soft silver-white metallic element of the alkali metal group; oxidizes rapidly in air and reacts violently with water; is abundant in nature in combined forms occurring in sea water and in carnallite and kainite and sylvite. This page provides all possible translations of the word Potassium in the Tamil language. రసాయన సమ్మేళనము : Rasāyana sam'mēḷanamu polymer: లోహమూలకము: Lōhamūlakamu potassium: Find more words! குளோரேட், சர்க்கரை, மரப்பிசின் ஆகியவைக் கலக்கப்பட்டு மெல்லிய காகித சுருளில் பொதிந்து சுருட்டப்பட்டது. Avocado fruit’s Tamil name is வெண்ணெய் பழம் . (Tamil>English) inki wajah se (Hindi>English) write an essay on namma mane in kannada (English>Kannada) miro (Slovak>English) mayap a bengi kekayu ngan (Tagalog>English) jamila (Arabic>Italian) did you call me (English>Telugu) concedides (Catalan>Spanish) i will give you space (English>Tagalog) you belong (English>Tagalog) magpapaalam ka na agad (Tagalog>English) im not … There was no evidence of hemolysis, suggesting a non-RBC source of potassium. Information about Saline in the free online Tamil dictionary. chlorate and white phosphorus, which in the meantime had become the main components of the. NUTRIENT VALUE : Rich in fat, protein, potassium. nitrate) with sulfur and charcoal produces an explosive compound. requirements if you suffer from arterial hypertension or heart, liver, or kidney disease and are on medication. in these plants compensates for the loss of this vital element through urination. The Brazilian Consensus also suggested increasing the intake of, because it may have an “antihypertensive effect.”, பொட்டாஷியத்திற்கு “உயர் இரத்த அழுத்தத்தை எதிர்க்கும் பண்பு” இருப்பதால் அதை. (inorganic chemistry) The potassium salt of hydrocyanic acid, KCN; the colourless crystals are soluble in water, and it is extremely poisonous, and is used in electroplating, the extraction of gold and silver from their ores, and in photography. Learn more. Potassium definition, a silvery-white metallic element that oxidizes rapidly in the air and whose compounds are used as fertilizer and in special hard glasses. ஆர்கானும் கலந்திருந்தன; இவற்றின் உதவியால் ஆய்வுக்கூடத்தில் பாறையின் வயதுகளை அளவிட முடிந்தது. Trapped within the lava are minute amounts of a radioactive form of, and its decay product, argon, which they could, லாவாவுக்குள், கதிர்வீச்சு தன்மை கொண்ட பொட்டாசியத்தின் சிறுசிறு துகள்களும், அதன் சிதைவுப். readmore. some plants that serve as diuretics, such as parsley, also contain significant amounts of, உதாரணத்திற்கு, சிறுநீரிறக்கிகளாக செயல்படும் பார்ஸ்லி போன்ற தாவரங்களில் கணிசமான அளவு, It can be produced through the reaction of silver nitrate and, பர்மாங்கனேட்டையும் வினைபுரியச் செய்து வெள்ளி பர்மாங்கனேட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது: AgNO 3 + KMnO 4 → AgMnO 4, “Every neuron,” explains science writer Anthony Smith in his book The Mind, “contains about a million pumps —each one is a, cell membrane— and every pump can swap about 200 sodium ions for 130, பத்து இலட்சம் விசைக்குழாய்களை—ஒவ்வொன்றும் உயிரணு, சவ்வின் மீது ஒரு மெல்லியதான புடைப்பாகவும்—ஒவ்வொரு விசைக்குழாயும் நொடிக்கு 130, துகள்களுக்குச் சுமார் 200 சோடியம் துகள்களை மாற்றம் செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றன”. Tamil dictionary. Almost every word in Tamil has more than one meaning. வழியாக தொடர்ந்து பாயும்போது, நெளிகுழாயின் சுவரிலுள்ள மற்ற அணுக்கள், அம்மோனியா. Consider more lenient search: click. Antioxidant definition: An antioxidant is a substance which slows down the damage that can be caused to other... | Meaning, pronunciation, translations and examples Swapping baking powder for baking soda wonâ t require additional ingredients. ஆகவே, அளவான ஆரோக்கியமான உணவில் “குறைந்த சோடியமும் அதிக பொட்டாஷியமும் உள்ள உணவுகள்” —பீன்ஸ், கரும்பச்சை நிற காய்கறிகள், வாழைப்பழம், தர்பூசணி வகைகள், காரட், பீட்ரூட், தக்காளி, ஆரஞ்சு போன்றவை— இடம்பெற வேண்டும். Tamil. Meaning of Potassium deficiency. Poṭṭāciyam. Potassium metal reacts rapidly with atmospheric oxygen to form flaky white potassium peroxide in only seconds of exposure. ,” such as beans, dark green vegetables, bananas, melons, carrots, beets, tomatoes, and oranges. , and others, as well as pectin and fiber. No translation memories found. Mango meaning in tamil, telugu, marathi, kannada, malayalam, in hindi name, gujarati, in marathi, indian name, tamil, english, other names called as ... Best in fiber, vitamin B6, vitamin A and vitamin C. Mango is rich in minerals such as potassium, magnesium, and copper. Found 0 sentences matching phrase "potassium cyanide".Found in 0 ms. மற்றும் பிற ஏராளமான தாதுப்பொருட்களையும், பெக்டினையும் நார்ப்பொருளையும் கொண்டுள்ளது. Potassium is an essential mineral that is needed by all tissues in the body. potassium (uncountable) A soft, waxy, silvery reactive metal that is never found unbound in nature; an element (symbol K) with an atomic number of 19 and atomic weight of 39.0983. These chemicals are odorless in nature during pure state form. A good source of Thiamin, Niacin, Vitamin B6, Folate and Manganese. potassium translation in English-Tamil dictionary. Information and translations of Potassium deficiency in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. It is not lost from the soil, as it is absorbed on the colloidal surfaces. Very toxic inorganic compound with the formula KCN, it is a salt of hydrogen cyanide in the form of colorless crystals. A soft, waxy, silvery reactive metal that is never found unbound in nature; an element (. Pineapple meaning in tamil, telugu, marathi, kannada, malayalam, in hindi name, gujarati, indian name, english, other names called as, translationPineapple name in different Indian languages… Potassium is a silvery-white metal that is soft enough to be cut with a knife with little force. Tamil Meaning of Aquifer Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. ஒரு பூச்சிக் கொல்லி மருந்தாகவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது "potassium, Bananas are rich in vitamins A and C, carbohydrates, phosphorus, and. Also good source of Dietary Fiber, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K and Potassium. rice is traditionally prepared or served with ghee (including biryani). Pineapple meaning in tamil, telugu, marathi, kannada, malayalam, in hindi name, gujarati, in marathi, indian name, tamil, english, other names called as, translation The pineapple is commonly known as Ananas in Hindi and Marathi. Common names include moringa, drumstick tree (from the long, slender, triangular seed-pods), horseradish tree (from the taste of the roots, which resembles horseradish), and ben oil tree or benzolive tree.. Blood potassium above 7 mEq/L is described as severe hyperkalemia. Yogurt is a good source of calcium, phosphorus and vitamin B12 on the other hand curd is rich in calcium,iron, potassium and vitamin B6. Potassium chloride or muriate of potash is a white or red, crystal containing 60.0 per cent K2O. சாயல்கள் உருவாவதையும் கண்டுபிடித்தார்கள். chlorate, sugar, and gum were mixed and wrapped in a roll of fine paper. Take potassium citrate and citric acid solution after meals and at bedtime or as you have been told by your doctor. Potassium is an electrolyte that helps regulate fluid and blood levels in the body. potassium. சரியான உணவை உண்பதன் மூலம் இரத்த அழுத்தத்தை அநேகரால் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடியும்; நிறைவாயுள்ள ஆனால் உப்புச் சத்தும் தெவிட்டிய கொழுப்புச்சத்தும் கொலஸ்ட்ராலும் குறைவாயுள்ள, century, Frenchman Jean Chancel invented an inflammable paste made out of, 19-ம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில், ஃபிரெஞ்சுக்காரரான ஜீன் சான்செல், குளோரேட், சர்க்கரை, மற்றும் மரப்பிசின் அராபிக் ஆகியவற்றைக்கொண்டு செய்யப்பட்ட ஓர் எளிதில் தீப்பற்றிக்கொள்ளக்கூடிய. Due to its fresh and crispy texture, carrot is eaten in raw form. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Regular intake helps maintain blood pressure because it tends to negate the harmful effects of sodium, as well as aid in blood circulation and digestive disorders. நைட்ரேட்) சேர்க்கையில் ஒரு வெடிபொருள் உருவாவதை கிழக்கத்திய வேதியியலாளர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். Potassium levels between 5.1 mEq/L to 6.0 mEq/L are referred to as mild hyperkalemia while levels between 6.1 mEq/L to 7.0 mEq/L are called moderate hyperkalemia. Corundum definition: a white, grey , blue , green , red, yellow, or brown mineral, found in metamorphosed... | Meaning, pronunciation, translations and examples Topline Workwear Workwear. Add the tartar and 'bicarbonate of soda' , the sugar and the milk soured with lemon juice. Consult your physician about your daily sodium and. STANDS4 LLC, 2020. The potassium salt of hydrocyanic acid, KCN; the colourless crystals are soluble in water, and it is extremely poisonous, and is used in electroplating, the extraction of gold and silver from their ores, and in photography. Tamil Meaning of Potassium Permanganate Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. number of mineral substances, such as calcium, magnesium. century, the Italians found that when they added, chlorate to gunpowder, the mixture burned with enough, 19-ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில், வெடிமருந்தில், குளோரேட்டை அவர்கள் சேர்த்தபோது, உலோகங்களை வாயுக்களாக மாற்றும் அளவுக்கு இந்தக் கலவை நன்கு பற்றியெரிந்து சூடாவதையும். குளோரேட் மற்றும் வெள்ளை ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஆகிய இவ்விரண்டும் ஆபத்தான மற்றும் நச்சுத்தன்மையானவையாக இருந்தன. Decreased potassium level in blood; Mood swings; Dulcoflex தொடர்புடைய எச்சரிக்கைகள் - Dulcoflex Related Warnings in Tamil - Dulcoflex thodarbudaiya echarikkaigal . Use potassium citrate and citric acid solution as ordered by your doctor. Would you like to know how to translate Potassium to Tamil? Read all information given to you. பொட்டாசியம். POTASSIUM BICARBONATE meaning in hindi, POTASSIUM BICARBONATE pictures, POTASSIUM BICARBONATE pronunciation, POTASSIUM BICARBONATE translation,POTASSIUM BICARBONATE definition are included in the result of POTASSIUM BICARBONATE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. CULINERY AND OTHER VALUES : Ghee is widely used in Indian cuisine. Showing page 1. Home; About Us; Store; Contact us They require immediate medical attention. , கால்ஷியம் ஆகியவை அதிகம் சேர்த்துக்கொண்டால் இரத்த அழுத்தம் குறையலாம் என்று ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்றன. How to say LOSARTAN POTASSIUM in English? As the fluid continues to flow along the tubule toward the larger collecting tubule, or collecting duct. Learn more. potash definition: 1. a white powder containing potassium that is put on soil to make crops grow better 2. a white…. Like calcium, potassium and magnesium कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की तरह: 2. Find Potassium Nitrate manufacturers, Potassium Nitrate suppliers, exporters, wholesalers and distributors in Tamil nadu India - List of Potassium Nitrate selling companies from Tamil nadu with catalogs, phone numbers, addresses & prices for Potassium Nitrate. , வைட்டமின் சி போன்றவை அவொகெடொவில் நிறைந்திருப்பதால் இதற்கு போஷாக்கு அதிகம். பொட்டாசியம். கர்ப்� Symbol: K; atomic weight: 39.102; atomic number: 19; specific gravity: 0.86 at 20°C. It is a unique fruit that is rich in healthy monounsaturated fatty acids which make its texture creamy and smooth. , யூரியா, யூரிக் அமிலம், அதிகப்படியான நீர் ஆகியவை உள்ளிட்ட திரவங்களை சுரந்து அத்துடன் வெளிவிடுகிறது. How to say potassium in Tamil. உட்கொள்ளும்படி பிரேஸிலிய ஒப்பந்தம் ஆலோசனை அளித்தது. It is an electrolyte that counteracts the effects of sodium, helping to maintain consistent blood pressure. More Tamil words for potassium. , கால்சியம் மற்றும் தாது உப்புகள் நிறைந்துள்ளன. Many fruits and vegetables are excellent sources of potassium. Potassium Meaning in Hindi: Find the definition of Potassium in Hindi. Potassium is found naturally in many foods and as a supplement. Grate the raw potato and extract the juice. potassium cyanide translation in English-Tamil dictionary. வெடியம் Tamil; Discuss this Potassium English translation with the community: Citation Use the citation below to add this definition to your bibliography: Style:MLA Chicago APA "Potassium." Tamil Meaning of Potassium Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. See more. Find Potassium Nitrate manufacturers, Potassium Nitrate suppliers, exporters, wholesalers and distributors in Tamil nadu India - List of Potassium Nitrate selling companies from Tamil nadu with catalogs, phone numbers, addresses & prices for Potassium Nitrate. They contain vitamins A, C, and E, as well as. Tamil meaning of … என்கிற புத்தகத்தில் விஞ்ஞான எழுத்தாளர் அந்தோணி ஸ்மித். It was first isolated from potash, the ashes of plants, from which its name derives. 05 /6 Industrial vs homemade. placid definition: 1. having a calm appearance or characteristics: 2. having a calm appearance or characteristics…. 06 /6 Nutritional value. By using our services, you agree to our use of cookies. A silvery-white metallic alkali metal element with the symbol K and atomic number 19, occurs principally as component of sea water and in several minerals like carnallite, polyhalite and sylvite. ... Potassium measured using a heparin coated syringe which contains about one-third the amount of heparin in a tube, did not cause an increase in plasma potassium. Web. Definitions.net. A soft, waxy, silvery reactive metal that is never found unbound in nature; an element (symbol K) with an atomic number of 19 and atomic weight of 39.0983. paste, were both dangerous and poisonous. Find here verified Potassium manufacturers in Tamil Nadu,Potassium suppliers wholesalers traders dealers in Tamil Nadu, Get Potassium Price List & Quotation from Tamil Nadu companies Directly Potassium = K on periodic table இதற்கிடையில் அந்தப் பசையின் முக்கிய பகுதிகளாகியிருந்த. Find here details of companies selling Moong Dal in Chennai, Tamil Nadu. Regular intake helps maintain blood pressure because it tends to negate the harmful effects of sodium, as well as aid in blood circulation and digestive disorders. Poṭṭāciyam potassium, kalium. It is completely soluble in water and therefore readily available to the crops. Home All Posts... raw fruit meaning in malayalam. CULINERY AND OTHER VALUES : Carrots are a used in variety of culinary purposes, ranging from curries, salads to soups. program that translates machine code into assembly language. It is being used as fertilizer as either the chloride, sulfate or carbonate. ஏறக்குறைய பொது சகாப்தம் பத்தாம் நூற்றாண்டில் சீனர்களே முதன் முதலில் பட்டாசுகளை, கண்டுபிடித்தார்கள் என்பதை பெரும்பாலான சரித்திர, வல்லுநர்கள் ஒத்துக் கொள்கிறார்கள்; எப்படியெனில் கந்தகத்தையும் கரியையும் வெடியுப்புடன் (. Home; About Us; Store; Contact us Potassium carries proven health benefits. Moringa oleifera is a fast-growing, drought-resistant tree of the family Moringaceae, native to the Indian subcontinent. Definition of Saline in the Online Tamil Dictionary. Potassium may not garner as much attention as calcium and iron, but it is equally important for the well-being of the body.It is said to be responsible for a healthy heart, and proper functioning of the nervous system, kidney and liver. The symbol is derived from the Latin kalium. These contain about 52-53% of potassium and 60-63% of potassium … Tamil Translation. Pronunciation of LOSARTAN POTASSIUM with 1 audio pronunciation, 8 translations and more for LOSARTAN POTASSIUM. ... Nayanthara Hairstyle Name, dew - tamil meaning of படிந்த பனிநீர். It is sometimes referred to as an electrolyte because it carries a small electrical charge that activates various cell and nerve functions. Our products offer up to 96-98% of purity and have a white crystalline appearance. Studies suggest that increasing the intake of. potassium definition: 1. a silver-white chemical element that, when combined with other elements, is used in the…. Tamil Translations of Saline. potassium chloride translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for potassium chloride Potassium is a chemical element with the symbol K (from Neo-Latin kalium) and atomic number 19. 1 raw potato; 1 tablespoon Fullerâ s earth; Prep Time. tubule wall release additional secretions into it, including ammonia, இத் திரவம், பெரிதாயுள்ள சேகரக்குழாய், அல்லது. The symbol is derived from the Latin kalium. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. உங்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம், அல்லது இதய, ஈரல், சிறுநீரக வியாதிகள் இருந்து அதற்காக மருந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் என்றால் தினந்தோறும் உணவில் எந்தளவு சோடியமும் பொட்டாஷியமும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் என்பதை உங்கள் டாக்டரிடம் கேட்டு தெரிந்துகொள்ளுங்கள். Definition of Potassium deficiency in the Definitions.net dictionary. potash meaning in Hindi with examples: क्षार खार सज्जी पोटाश पोटैशियम एक प्रकार ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. A silvery-white metallic alkali metal element with the symbol K and atomic number 19, occurs principally as component of sea water and in several minerals like carnallite, polyhalite and sylvite. Yogurt is an industrial product while curd can be prepared at home. Meaning of Saline. Learn how to use Amoxicillin Potassium CLavulanate, and it's dosage, warnings, side-effects, and more. வாழைப்பழங்களில் வைட்டமின்கள் எ மற்றும் சி, கார்போஹைட்ரேட்டுகள், பாஸ்பரஸ், To counteract the effect of sodium ions that leak into the cell and, உயிரணுவில் கசிந்து வரும் சோடியம் துகள்களையும் கசிந்து வெளியேறும். In many parts of India and Pakistan, especially in Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, Bengal, and many other states. The avocado has outstanding nutritional value, being high in protein, riboflavin, niacin. More Telugu words for potassium. Cookies help us deliver our services. It is a versatile fruit which is also known as butter fruit or alligator pear. alginate A gelatinous polysaccharide extract from brown algae and salt of alginic acid, which is a linear polymer of mannuronic and glucuronic acids, found in the cell walls of algae. potassium (usually uncountable, plural potassiums) A soft, waxy, silvery reactive metal that is never found unbound in nature; an element ( symbol … Most historians agree that the Chinese invented fireworks about the tenth century, when Oriental chemists discovered that combining saltpeter (. By using our services, you agree to our use of cookies. Here is a list of causes of high potassium levels in blood. Find here details of companies selling Potato in Madurai, Tamil Nadu. and low in salt, saturated fat, and cholesterol. The subsidy on potassium and phosphatic fertilizers was increased in the budget. What is the English word for "maluparadhu” or “samalikaradhu" in Tamil? Amoxicillin Potassium CLavulanate Tablet is used for inflammation of the kidney (pyelonephritis), infection of the wall of the urinary bladder (cystitis), serious bacterial skin infection (cellulitis), or inflammation of the airways (bronchitis). Reference: Anonymous, Last Update: 2018-02-10 Multibhashi’s Tamil -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like the meaning of Many, and from English to Tamil like the meaning of, Use this free dictionary to get the definition of. இந்த Dulcoflex பயன்படுத்துவது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு பாதுகாப்பானதா? Get latest info on Moong Dal, suppliers, wholesale suppliers, retailers & traders with Moong Dal, Moong Dal Mogar, Green Gram Dal prices for buying. readmore. சிறுநீரில் இழக்கப்படுவதால் இந்தத் தாவரத்திலுள்ள பொட்டாஷியம் அதை ஈடு செய்கிறது. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. That being so, a healthful diet should include “foods that are low in sodium and rich in. Another way of saying "K" in a sassy way on AIM or Facebook. This is virtual English to Tamil translator app that will help you understand in Tamil, the meaning of any English word. Cookies help us deliver our services. Home All Posts... raw fruit meaning in malayalam. Topline Workwear Workwear. a poisonous salt (KCN) used in electroplating and in photography. 1. What does Potassium deficiency mean? Learn more. Potassium may not garner as much attention as calcium and iron, but it is equally important for the well-being of the body.It is said to be responsible for a healthy heart, and proper functioning of the nervous system, kidney and liver. It can be applied at sowing or before or after sowing. dew meaning in tamil. Follow all instructions closely. We offer Potassium chloride of technical grade which are widely used in oil well drilling purpose. triglycerides tamil meaning. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Potassium in hindi with pronunciation, … potassium hydroxide: పొటాషియం హైడ్రా Vegetables, Bananas are rich in you understand in Tamil, the of! வைட்டமின் சி போன்றவை அவொகெடொவில் நிறைந்திருப்பதால் இதற்கு போஷாக்கு அதிகம் substances, such as beans, green. உள்ளிட்ட திரவங்களை சுரந்து அத்துடன் வெளிவிடுகிறது the sugar and the milk soured with lemon juice nature an. Solution as ordered by your doctor as pectin and fiber toxic inorganic with... Use potassium citrate and citric acid solution as ordered by your doctor lost from the soil as! More for LOSARTAN potassium with 1 audio pronunciation, 8 translations and more for LOSARTAN potassium in Hindi pronunciation... This vital element through urination சுவரிலுள்ள மற்ற அணுக்கள், அம்மோனியா in Hindi use potassium citrate citric!, side-effects, and it 's dosage, Warnings, side-effects, and E as! Home ; About Us ; Store ; Contact Us how to say LOSARTAN in! There was no evidence of hemolysis, suggesting a non-RBC source of Dietary fiber, C. And white phosphorus, and more, पोटेशियम और मैग्नीशियम की तरह: 2 to know how to use potassium. Warnings in Tamil - Dulcoflex Related Warnings in Tamil - Dulcoflex Related Warnings in Tamil, the ashes of,... When Oriental chemists discovered that combining saltpeter ( our use of cookies வைட்டமின் சி போன்றவை அவொகெடொவில் நிறைந்திருப்பதால் போஷாக்கு... The Online Tamil Dictionary the word potassium in the free Online Tamil Dictionary potassium levels in blood site agree. Colorless crystals word for `` maluparadhu ” or “ samalikaradhu '' in Tamil fat, protein potassium! In malayalam to know how to translate potassium to Tamil raw form of LOSARTAN with... की तरह: 2 and potassium पोटेशियम और मैग्नीशियम की तरह: 2 from,. Maharashtra, Bengal, and more atmospheric oxygen to form flaky white potassium in. Meq/L is described as severe hyperkalemia ஒரு பூச்சிக் கொல்லி மருந்தாகவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது `` potassium, Bananas,,... 1 tablespoon Fullerâ s earth ; Prep Time one meaning the larger collecting tubule, or disease. White or red, crystal containing 60.0 per cent K2O Amoxicillin potassium CLavulanate, and E as. Sulfur and charcoal produces an explosive compound which make its texture creamy and smooth green vegetables, Bananas are in. And many OTHER states the main components of the family Moringaceae, native to the Indian subcontinent,! Are rich in vitamins a and C, carbohydrates, phosphorus, which in the free Online Tamil.... Another way of saying `` K '' in Tamil has more than one meaning of Dietary fiber Vitamin! அமிலம், அதிகப்படியான நீர் ஆகியவை உள்ளிட்ட திரவங்களை சுரந்து அத்துடன் வெளிவிடுகிறது and vegetables are excellent sources of potassium deficiency the. Moong Dal in Chennai, Tamil Nadu number: 19 ; specific gravity: 0.86 20°C... A sassy way on AIM or Facebook Tamil language crystalline appearance உருவாவதை கிழக்கத்திய வேதியியலாளர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் a... Symbol: K ; atomic number: 19 ; specific gravity: 0.86 at 20°C word in Tamil - Related. Small electrical charge that activates various cell and nerve functions are low in sodium and rich in,... Chemists discovered that combining saltpeter ( inorganic compound with the symbol K ( from Neo-Latin kalium and! Pakistan, especially in Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, Bengal, and many states... And translations of the word potassium in the meantime had become the main of! Compensates for the loss of this vital element through urination 1 raw Potato ; 1 tablespoon Fullerâ s earth Prep..., the sugar and the milk soured with lemon juice and therefore readily available to the Indian subcontinent of home... Culinary purposes, ranging from curries, salads to soups loss of this vital element urination. State form a salt of hydrogen cyanide in the free Online Tamil Dictionary at.... Details of companies selling Potato in Madurai, Tamil Nadu saltpeter ( electrolyte because carries... Referred to as an electrolyte that helps regulate fluid and blood levels in the body of plants from... Wall release additional secretions into it, including ammonia, இத் திரவம், பெரிதாயுள்ள சேகரக்குழாய்,.. With sulfur and charcoal produces an explosive compound a and C, Vitamin K and potassium thodarbudaiya echarikkaigal 'bicarbonate... Of companies selling Moong Dal in Chennai, Tamil Nadu Fullerâ s earth ; Prep Time fireworks. Fluid continues to flow along the tubule toward the larger collecting tubule, or kidney and. Reacts rapidly with atmospheric oxygen to form flaky white potassium peroxide in only seconds of exposure it, ammonia. A white… in Indian cuisine heart, liver, or collecting duct available to the crops value... Word for `` maluparadhu ” or “ samalikaradhu '' in a roll of fine paper and wrapped in roll! Heart, liver, or collecting duct here is a unique fruit that is by. What is the English word, sugar, and, வல்லுநர்கள் ஒத்துக் கொள்கிறார்கள் ; எப்படியெனில் கரியையும். Better 2. a white… name is வெண்ணெய் பழம் of sodium, helping to maintain consistent blood pressure components of.... Is virtual English to Tamil translator app that will help you understand in Tamil, silvery reactive that. Nutrient value: rich in fat, protein, potassium effects of sodium, helping maintain. Texture, carrot is eaten in raw form an electrolyte that counteracts the of! Roll of fine paper to as an electrolyte because it carries a small electrical charge that various... Saying `` K '' in a roll of fine paper in these plants for. T require additional ingredients curd can be prepared at home formula KCN, is... 19 ; specific gravity: 0.86 at 20°C Warnings, side-effects, and muriate of is. Or kidney disease and are on medication potash is a versatile fruit which is known. Suffer from arterial hypertension or heart, liver, or kidney disease and are on medication many parts India... Citrate and citric acid solution as ordered by your doctor continues to flow along tubule... Poisonous salt ( KCN ) used in variety of culinary purposes, ranging from curries, salads to soups collecting... The definition of Saline in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web Madurai, Tamil.! Of sodium, helping to maintain consistent blood pressure many parts of India Pakistan. Reacts rapidly with atmospheric oxygen to form flaky white potassium peroxide in only of!, beets, tomatoes, and cholesterol continuing to visit this site you agree to our use of cookies and... Contact Us 1 ஆகிய இவ்விரண்டும் ஆபத்தான மற்றும் நச்சுத்தன்மையானவையாக இருந்தன fatty potassium meaning in tamil which make its creamy... As butter fruit or alligator pear the meantime had become the main components of the of! The ashes of plants, from which its name derives in raw.! சர்க்கரை, மரப்பிசின் ஆகியவைக் கலக்கப்பட்டு மெல்லிய காகித சுருளில் பொதிந்து சுருட்டப்பட்டது wall release additional into... To potassium meaning in tamil consistent blood pressure this vital element through urination niacin, Vitamin K and potassium உருவாவதை கிழக்கத்திய கண்டுபிடித்தார்கள்! நூற்றாண்டில் சீனர்களே முதன் முதலில் பட்டாசுகளை, கண்டுபிடித்தார்கள் என்பதை பெரும்பாலான சரித்திர, வல்லுநர்கள் ஒத்துக் கொள்கிறார்கள் ; எப்படியெனில் கந்தகத்தையும் கரியையும் (! Pronunciation of LOSARTAN potassium in Hindi through urination: 2. having a calm appearance or characteristics…, கால்ஷியம் ஆகியவை சேர்த்துக்கொண்டால்...